Banner

(TTV) Họp Ban chỉ đạo Cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Tuyên Quang

12:19, 18/06/2022
Sáng ngày 18/6, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Tuyên Quang; Tổ công tác 68 của tỉnh bàn giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh và nắm tình hình triển khai thực hiện Đề án 06 của các cơ quan, đơn vị.

Dự họp có đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo, lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các huyện, thành phố. 

 

 

Về xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc UBND tỉnh, Sở Tư pháp tiếp tục là đơn vị đứng đầu; Sở Nội vụ đứng thứ 2; Sở  Y tế đứng ở vị trí cuối. Xếp hạng đối với UBND huyện, thành phố năm 2021, UBND thành phố Tuyên Quang đứng đầu với điểm số 81,99%; UBND huyện Sơn Dương đứng thứ 2 với điểm số 81,42%; UBND huyện Yên Sơn đứng vị trí cuối bảng với điểm số 74,65%.

 

Chỉ số cải cách hành chính PARINDEX tỉnh Tuyên Quang đạt 86,57%, xếp thứ 34/63 tỉnh, thành phố (tăng 1 bậc so với năm 2020). Trong đó có 4 chỉ số thành phần xếp ở vị trí cao so với các tỉnh, thành phố, 5 chỉ số thành phần tăng vị trí thứ tự và 6 sáng kiến, giải pháp mới trong công tác cải cách hành chính được Bộ Nội vụ công nhận. 

 

Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước SIPAS năm 2021, Tuyên Quang đạt 86,27%, xếp thứ 42/63 tỉnh, thành phố (tăng 7 bậc so với năm 2020). Kết quả khảo sát cho thấy, mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt được 8,63/10.  

 

Về kết quả triển khai thực hiện Quyết định 06 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dư liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến 2030 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Trước mắt tỉnh triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu theo quy định, đến nay có 11 dịch vụ công được triển khai mức độ 4.

 

Thảo luận tại cuộc họp các đại biểu đã đánh giá, phân tích những nguyên nhân tác động đến việc tăng, giảm điểm chỉ số thành phần cải cách hành chính liên quan đến ngành, lĩnh vực, đồng thời để xuất các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao các Chỉ số cải cách hành chính thành phần trong thời gian tới.

 

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đánh giá cao những kết quả trong công tác cải cách hành chính của tỉnh đã đạt được trong thời gian qua và chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân dẫn tới một số Chỉ số thành phần của tỉnh đạt điểm thấp. Để tiếp tục cải thiện Chỉ số cải cách hành chính trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương đặt ra các chỉ tiêu, biện pháp cải thiện một cách cụ thể rõ ràng. Đối với tiêu chí cải cách thủ tục hành chính năm 2022 phải phấn đấu tăng ít nhất 20 bậc trở lên trong bảng xếp hạng. Các cơ quan đơn vị phải thực hiện ngay việc công khai thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công, giao Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh về nội dung này.

 

Về cải cách tài chính công từ năm 2022 phấn đấu tăng 10 bậc trở lên, giao Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, theo dõi việc triển khai thực hiện.

 

 Đối với tiêu chí Hiện đại hóa nền hành chính cũng cần phải tăng tối thiểu 10 bậc trở lên, vì vậy cần có các giải pháp nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy việc gửi văn bản nội bộ trong cơ quan hành chính.

 

Đối với việc thực hiện Đề án 06, các sở, ngành, địa phương rà soát toàn bộ quá trình tổ chức thực hiện, đặc biệt trong việc triển khai 25 dịch vụ thiết yếu, có giải pháp tháo gỡ những vướng mắc; tổ chức, hướng dẫn cho người dân về công nghệ để tiếp cận các dịch vụ công thiết yếu. 

 

Các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; đề xuất, triển khai có hiệu quả các sáng kiến và giải pháp mới trong công tác cải cách hành chính kịp thời báo cáo kết quả, hiệu quả sáng kiến theo quy định.

 

             Thúy Hà – Hùng Sơn