Banner

(TTV) Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp

21:00, 28/06/2022
Ngày 28/6, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang đã chủ trì kỳ họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xem xét, thông qua một số nội dung liên quan đến dự toán thu, chi 6 tháng đầu năm, phân bổ  kế hoạch vốn chương trình mục tiêu Quốc gia và một số nội dung quan trọng khác. Dự kỳ họp có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành và các huyện, thành phố.

Tại kỳ họp đã công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực gồm 15 đồng chí. Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang làm trưởng ban chỉ đạo, có 5 đồng chí Phó trưởng ban, cơ quan thường trực là Ban Nội chính Tỉnh ủy. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, mối quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo thực hiện theo Quy định số 67 ngày 02/6/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo Trung ương trong chỉ đạo, phối hợp, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.


Về Báo cáo kết quả ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần có các giải pháp cụ thể để tăng cường nguồn thu, thống nhất về số liệu giữa các cơ quan liên quan. Còn một số nguồn thu đạt thấp, cần tập trung các giải pháp thu ngân sách Nhà nước. Công tác chi ngân sách Nhà nước cơ bản đáp ứng được nhiệm vụ chính trị, tuy nhiên một số khoản chi còn chậm so với yêu cầu nguyên nhân chủ yếu là do vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Do đó, các cơ quan chức năng, các địa phương phải quyết liệt cho công tác này để bảo đảm đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, giải ngân nguồn vốn.


Về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia: xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022; Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang, các ý kiến đề nghị, tập trung phân bổ nguồn vốn cho những xã đã thực hiện xây dựng nông thôn mới trong năm 2021, cân đối nguồn vốn cho nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, phân bổ giai đoạn 2022 – 2025, xác định rõ nguồn vốn ngân sách địa phương cần huy động trong xây dựng nông thôn mới, không để nợ các tiêu chí. Về chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số rà soát lại các tiêu chí, đảm bảo phân bổ hợp lý, đúng nguyên tắc và phát huy hiệu quả tối đa của nguồn vốn đầu tư.


Ban Thường vụ Tỉnh nhất trí bổ sung danh mục công trình, dự án thực hiện thu hồi đất năm 2022, theo đề xuất của Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung thêm 99 công trình, với trên 1.000 ha. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục rà soát các nhu cầu thực hiện dự án các khu, cụm công nghiệp, đất khai thác phục vụ các công trình dự án quan trọng để có kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo chặt chẽ, tránh bị động khi các dự án có nhu cầu sử dụng đất.


Các đại biểu cũng đã góp ý về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách huyện năm 2021 sang năm 2022; đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022.

 

 


An Thu – Lê Thắng