Banner

(TTV) Tập trung kiểm tra, xác minh, giải quyết đơn của công dân

20:42, 04/05/2022
Các cấp chính quyền, các ngành chức năng tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết, đảm bảo trình tự, quy định của pháp luật, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp của UBND tỉnh nghe báo cáo kết quả, tiến độ kiểm tra, xác minh giải quyết đơn của công dân diễn ra chiều ngày 4/5/2022.