Banner

(TTV) Quyết tâm chuyển đổi số, hiện thực hóa khát vọng phát triển

20:47, 22/04/2022
Chiều ngày 22/4/2022, Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và phối hợp với Tập đoàn FPT phổ biến, cập nhật các thông tin mới nhất về chuyển đổi số

 

Dự hội nghị có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. PGS. TS Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT tham gia hội nghị tại điểm cầu tập đoàn FPT. Dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Tuyên Quang có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Hội nghị được tổ chức theo hình thức tập trung kết hợp với trực tuyến từ điểm cầu của Tập đoàn FPT với điểm cầu Tỉnh ủy Tuyên Quang và hơn 160 điểm cầu của tỉnh với trên 2000 đại biểu tham dự.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã  được quán triệt nội dung cốt lõi, trọng tâm Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết đề cập đến tầm quan trọng, tính cấp thiết của công tác chuyển đổi số và đề ra mục tiêu: Đổi mới căn bản, toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, vận hành hệ thống quản lý nhà nước và xã hội, xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số, giúp các ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp và người dân triển khai hoạt động, quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng dịch vụ số đạt hiệu quả cao. Duy trì và từng bước nâng thứ hạng của tỉnh trên bảng xếp hạng chỉ số chuyển đổi số (DTI); phấn đấu đến năm 2025 Tuyên Quang là một trong những tỉnh xếp hạng khá, đến năm 2030 là tỉnh nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực miền núi phía Bắc. Các mục tiêu cụ thể được xác định trong các lĩnh vực: Xây dựng chính quyền điện tử hưởng tới chính quyền số, nâng cao  hiệu quả, hiệu lực hoạt động; Phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; Phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số. Nghị quyết cũng đề ra các nhiệm vụ và giải pháp để hoàn thành mục tiêu đề ra.

 

Hội nghị cũng được nghe Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Quy định chi tiết các nhiệm vụ ưu tiên triển khai thực hiện chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị tham gia công tác chuyển đổi số trên địa bàn.

 

Đặc biệt, Hội nghị được nghe Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT trực tiếp truyền đạt chuyên đề giới thiệu kiến thức tổng quan và những nội dung trọng tâm về chuyển đối số; tác động, lợi ích, tính tất yếu của chuyển đổi số đối với cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân; vai trò, phương pháp, kinh nghiệm lãnh đạo trong xây dựng và triển khai chiến lược chuyển đổi số. Đây là những nội dung hết sức quan trọng, ý nghĩa và bổ ích, giúp các đồng chí lãnh đạo quản lý, cán bộ, đảng viên kịp thời cập nhật những kiến thức mới về lý luận và thực tiễn, phục vụ quá trình quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác.

 

Dưới sự chủ trì của Thường trực Tỉnh ủy và Lãnh đạo tập đoàn FPT, các đại biểu đã thảo luận về các vấn đề xây dựng và phát triển hạ tầng, nền tảng số, sự tham gia của các doanh nghiệp về công nghệ số, những khó khăn trong công tác chuyển đổi số ở các địa phương vùng sâu, vùng xa, hệ thống hạ tầng còn hạn chế, việc chuyển đổi số trong lĩnh vực tài nguyên – môi trường.

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm khẳng định, thời gian qua tỉnh Tuyên Quang đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động. Tuy nhiên, việc phát triển hạ tầng thông tin, chuyển đổi số của tỉnh còn nhiều khó khăn, thậm chí nhiều khâu còn yếu, đặc biệt là việc thay đổi thói quen,  hạ tầng kỹ thuật đầu tư chưa đồng bộ, nguồn nhân lực thông tin còn yếu. Đồng chí nhấn mạnh, chuyển đổi số bước đầu là phải chuyển đổi nhận thức, từ lãnh đạo đến người dân vì con người chính là điểm quyết định trong công tác chuyển đổi số. Đây cũng là việc làm tất yếu để Tuyên Quang đạt được mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Vì vậy, cần sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, phù hợp với chức năng, đặc điểm của địa phương, đơn vị. Đẩy mạnh chuyển đổi số cần lấy hoạt động của người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. 3 lĩnh vực trụ cột của chuyển đối số là xây dựng chính phủ số, kinh tế số và xã hội số cần huy động sự tham gia của toàn dân, toàn diện trên các lĩnh vực. Trước hết, cần có kế hoạch đào tạo nguồn lực cho việc chuyển đổi số, tăng cường thu hút các chuyên gia nòng cốt, bồi dưỡng cán bộ làm công tác này, đầu tư hạ tầng đồng bộ phát huy hiệu quả của việc chuyển đổi số trong phát triển kinh tế -xã hội của địa phương./.

 

An Thu –   Lê Thắng