Banner

(TTV) Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh Tuyên Quang 

13:23, 25/04/2022
Sáng 25/4, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh đã tổ chức hội thảo khoa học“Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Tuyên Quang”. 

Dự Hội nghị có các đồng chí: Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Dân chủ - pháp luật Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam. Các đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Tăng Thị Dương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh chủ trì hội nghị. 

 

 

Phát biểu tại Hội thảo đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khẳng định: giám sát và phản biện xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ Việt Nam các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội; góp phần xây dựng và thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của tỉnh; kịp thời phát hiện yếu kém và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách cho phù hợp thực tiễn; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội. Đồng chí mong muốn Hội thảo tập trung nghiên cứu từ căn cứ thực tiễn và lý luận khoa học đóng góp các giải pháp góp phần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị đối với công tác giám sát, phản biện xã hội; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả của công tác giám sát, phản biện xã hội.

 

Đề dẫn hội thảo, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn  Hưng Vượng nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp còn một số hạn chế  trong việc xác định đối tượng; nội dung, phương thức triển khai thực hiện, giám sát, phản biện xã hội ở một số nơi còn lúng túng; kết quả giám sát, phản biện chưa đều, phản biện còn ít. Phương pháp giám sát chưa thu hút được sự quan tâm, tham gia của Nhân dân. Việc theo dõi, đôn đốc giải quyết kiến nghị sau giám sát; tiếp thu, phản hồi sau phản biện xã hội ở nhiều nơi chưa được chú trọng, dẫn đến việc kiến nghị còn hình thức, hiệu quả chưa cao. Đây là những vấn đề cần được tập trung làm rõ, tìm ra các giải pháp khắc phục tại hội thảo khoa học lần này.

 

25 tham luận tại hội thảo tập trung vào việc Đánh giá thực trạng về hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội các cấp. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội; công tác phối hợp giữa MTTQ với các cơ quan có liên quan trong hoạt động giám sát phản biện xã hội,phát huy vai trò của  chuyên gia, nhà khoa học Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn của Uỷ ban MTTQ, Ban thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng ở cơ sở trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội..... Đây cũng là căn cứ để tỉnh Tuyên Quang tham gia, bổ sung vào Đề án trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội” của Ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam./.

 

An Thu –   Lưu Khiêm