Banner

(TTV) Hội nghị giao ban Báo chí tháng 3 năm 2022

20:51, 28/03/2022
Chiều ngày 28/3/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban Báo chí tháng 3 năm 2022. Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.