Banner

(TTV) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai nhiệm vụ năm 2022     

14:10, 21/01/2022
Sáng 21/1, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

 

Năm 2021, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản của tỉnh tăng trên 5,3% so với năm 2020; GRDP khu vực nông lâm nghiệp, thủy sản đứng thứ 4/11 tỉnh vùng Trung du miền núi phía Bắc; toàn tỉnh có 54 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Sở đã tham mưu cho tỉnh ban hành 14 Nghị quyết, Chương trình, Đề án, Chính sách, Kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021-2025. Đây là những giải pháp mang tính chiến lược thúc đẩy nông nghiệp; nông nghiệp được cơ cấu lại cụ thể theo các trục sản phẩm chủ lực, đặc sản, xác định không gian vùng cụ thể để phát huy tối đa lợi thế so sánh của địa phương.


Năm 2022, với mục tiêu giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng trên 4%, Ngành tiếp tục tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch, chính sách lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2021 - 2025 đã được cấp có thẩm quyền ban hành; Tập trung củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp; hướng dẫn tổ chức, cá nhân tham gia Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường tiêu thụ; Triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới…


Nhân dịp này, đã có 7 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2021 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

 

 Trà Mi – Duy Tùng