Banner

(TTV) Hội nghị tổng kết công tác Y tế năm 2021

14:11, 21/01/2022
Sáng 21/1, Sở Y tế Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Y tế năm 2021 và trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid 19. 

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

 

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn  biểu dương, đánh giá cao tinh thần vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ngành trong năm 2021. Đồng chí đề nghị năm 2022, toàn ngành tiếp tục chủ động tham mưu, đề xuất với Ban Chỉ đạo tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh công tác phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng chống dịch bảo đảm "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Đẩy mạnh các hoạt động Y tế dự phòng; Đổi mới cơ chế quản lý tài chính tại các đơn vị sự nghiệp có thu theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm; chủ động trong việc triển khai thực hiện phương án tự chủ về tài chính tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập/.

 

Lý Vinh –  Hùng Sơn