Banner

(TTV) Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

11:37, 08/01/2022
Sáng ngày 8/1, Tỉnh ủy Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2021. Tới dự có đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang.

Các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.

 

 

Năm 2021, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, tiếp tục được thực hiện thường xuyên, toàn diện, có nhiều đổi mới, đạt được những kết quả tích cực và được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, Internet, mạng xã hội với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Từ đó, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn các quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước, các chủ trương của tỉnh, các chương trình đề án trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Đồng thời góp phần định hướng, nâng cao nhận thức để người dân nhận diện rõ những âm mưu, thủ đoạn, các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, các thông tin sai sự thật, nâng cao ý thức cảnh giác của nhân dân khi tiếp cận với các thông tin xấu độc từ bên ngoài. Các cơ quan báo chí, các địa phương đã tăng cường đăng tải, chia sẻ các thông tin tích cực trên mạng xã hội, lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”.


Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đề xuất các vấn đề liên quan đến công tác phối hợp giữa các địa phương, ban ngành và các cơ quan báo chí trong việc định hướng thông tin bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2021, đặc biệt là những vấn đề mới phát sinh. Đổi mới hình thức tuyên truyền để người dân dễ tiếp cận thông tin. Đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và sử dụng Internet, mạng xã hội, chủ động phát hiện ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các đối tượng chống đối, đưa tin sai sự thật.

 

 Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan, đơn vị phải xác định nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Các cơ quan, các địa phương cần tăng cường phối hợp, chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, đảm bảo định hướng để phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", thông tin xấu trên mạng Internet, mạng xã hội. Báo chí tích cực tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, văn hóa dân tộc, nhất là tuyên truyền về khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phản ánh những gương điển hình, người tốt, việc tốt, mô hình hay; xử lý nghiêm việc lợi dụng truyền thông để đưa tin sai sự thật. Phát huy hiệu quả các trang thông tin chính thống của tỉnh, thường xuyên cập nhật, đưa các thông tin chính xác, kịp thời nhằm nâng cao nhận thức chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân về các vấn đề dư luận quan tâm. Đặc biệt tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho thế hệ trẻ nhằm củng cố niềm tin, nâng cao ý thức trách nhiệm với đất nước và địa phương./.

 

An Thu – Lê Thắng