Banner

(TTV) Hội nghị thẩm định quy hoạch tỉnh Tuyên Quang Thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050

11:40, 20/01/2022
Ngày 20/1/2022, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị thẩm định quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị về phía lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Mạnh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

 

Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đặt ra mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang nhanh, bền vững, bao trùm và toàn diện dựa vào khai thác các tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, xã hội, vị trí địa lý của tỉnh, trong đó tập trung phát triển ba động lực tăng trưởng quan trọng gồm: Công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao; Du lich; Nông nghiệp hàng hóa, hiệu quả cao. Mục tiêu đến năm 2030, Tuyên Quang phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bao trùm và bền vững trong vùng Trung du Miền núi phía Bắc. Đến năm 2050, xây dựng Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước. Quy hoạch được xây dựng nhằm phát huy các tiềm năng, lợi thế và là cơ sở để xây dựng các kế hoạch, chương trình phát triển tỉnh Tuyên Quang; sắp xếp, phân bổ không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh gắn với phát triển kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường để sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Quy hoạch mới cũng là công cụ pháp lý quan trọng giúp cho địa phương hoạch định, kiến tạo động lực không gian phát triển, đảm bảo tính kết nối đồng bộ giữa các quy hoạch và là cơ sở để quản lý, thu hút các nguồn lực đầu tư, đẩy nhanh các khâu đột phá chiến lược phát triển tỉnh, đồng thời loại bỏ các chồng chéo cản trở đầu tư phát triển trên địa bàn.

 

Tại hội nghị, 11 ý kiến của các chuyên gia, thành viên của Hội đồng thẩm định đã tập trung vào sự phù hợp của các căn cứ pháp lý; tính khoa học, độ tin cậy của nội dung và phương pháp lập quy hoạch; sự tương thích giữa nội dung quy hoạch với các nội dung nghiên cứu tích hợp vào quy hoạch tỉnh, giữa quy hoạch tỉnh với quy hoạch cấp cao hơn; sự phù hợp giữa nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch với dự toán chi phí và nguồn vốn lập quy hoạch với tính khả thi của kế hoạch lập quy hoạch. Các thành viên Hội đồng thẩm định đều thống nhất thông qua, có chỉnh sửa nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cảm ơn những ý kiến đánh giá, nhận xét thẳng thắn, xây dựng của Hội đồng thẩm định và các chuyên gia. Tỉnh Tuyên Quang sẽ nghiêm túc tiếp thu tối đa các ý kiến của Hội đồng thẩm định và các chuyên gia để bổ sung, chỉnh sửa dự thảo thuyết minh, hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch tỉnh theo đúng quy định.

 

Kết luận phiên họp, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương đề nghị tỉnh Tuyên Quang tập trung làm rõ một số vấn đề được các đại biểu nêu, đồng thời nhấn mạnh, quá trình xây dựng quy hoạch phải đặt trong yếu tố mới, bối cảnh mới, bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xác định rõ 3 đột phá chiến lược, trong đó có điều chỉnh bổ sung một số yếu tố về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát huy giá trị văn hóa và con người Việt Nam, phải bám sát để thể hiện vào quy hoạch; bám sát vào hội nhập quốc tế sâu rộng, tập trung vào các cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26, liên quan đến các vấn đề về chiến lược tăng trưởng xanh, phát triển bền vững; ưu tiên kinh tế số, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; bám vào các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có tập trung vào các nội dung như nông nghiệp nông thôn, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, nông thôn mới, đặc biệt phải đặt quy hoạch trong phát triển liên kết vùng. 

 

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương yêu cầu cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định xây dựng báo cáo thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ; đồng thời đề nghị tỉnh Tuyên Quang hoàn thiện báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch, trên cơ sở các ý kiến góp ý của chuyên gia, thành viên Hội đồng thẩm định để sớm trình Thủ tướng thông qua./.

 

Lý Vinh –  Lê Thắng