Banner

(TTV) Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Kỳ họp thứ 16

21:01, 25/12/2021
Chiều ngày 25/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Kỳ họp thứ 16 để xem xét, cho ý kiến nhiều vấn đề quan trọng.

Dự hội nghị có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Đại biểu các ban Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

 

 

Hội nghị đã tập trung xem xét, cho ý kiến vào các nội dung: Chương trình phát triển đô thị thành phố Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Dự thảo đề án “Tăng cường quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025”; Về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần; Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng giai đoạn 2021-2025 và một số nội dung quan trọng khác.

 

Về Chương trình phát triển đô thị thành phố Tuyên Quang, trong giai đoạn 2021-2025 củng cố, hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí về đô thị loại II; Phấn đấu hoàn thiện 50% các tiêu chí của đô thị loại I về kiến trúc, cảnh quan đô thị, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và vệ sinh môi trường. Giai đoạn 2025-2030 đạt tiểu chuẩn đô thị loại I.

 

Về “Tăng cường quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025” phấn đấu 96% chất thải rắn sinh hoạt tại các đô thị được thu gom và xử lý, đáp ứng vệ sinh môi trường, phấn đấu giảm tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được xử lý trực tiếp bằng hình thức chôn lấp xuống dưới 30%; 80% chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại khu dân cư nông thôn được thu gom, lưu trữ, vận chuyển, tự xử lý, xử lý tập trung đáp ứng vệ sinh môi trường. Đối với rác thải nhựa, phấn đấu hàng năm giảm 10% rác thải nhựa, chất thải nhựa phát thải trên địa bàn tỉnh; 100% các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh không xử dụng túi ni lông khó phân hủy và các sản phẩm nhựa sử dụng một lần và tại các cuộc họp, hội nghị của cơ quan.

 

Về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, dự kiến trong giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang sẽ có 04 đơn vị thuộc đối tượng chuyển đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần. 

 

Phát biểu kết luận từng nội dung, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đề nghị đơn vị tư vấn trước khi trình ban hành Chương trình phát triển đô thị thành phố Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 cần rà soát phù hợp với các quy hoạch như: Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang; Quy hoạch sử dụng đất để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ. Trên cơ sở đó  nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý được nêu tại hội nghị, trong đó tập trung rà soát, bổ sung hệ thống nước thải gắn với hệ thống xử lý nước thải tập trung, phù hợp với thực tế gắn với chương trình phát triển đô thị, phát triển dân cư, đặc biệt là những khu dân cư sẽ được hình thành trong thời gian tới. Xem xét thêm vấn đề nhà máy xử lý rác thải, nhà tang lễ, công viên; Bố trí thêm quỹ đất để phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp cao. Về khu đô thị phía bắc, tính toán rõ khu vực hành chính gắn với các công trình công cộng, hệ thống hạ tầng giao thông. Về phát triển kinh tế, cần rà soát thêm các chỉ tiêu về tăng trưởng công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, thu ngân sách. Giao ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành liên quan bổ sung, hoàn thiện đề án về “Tăng cường quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025”. 

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã kết luận, cho ý kiến vào các nội dung được trình tại Hội nghị./.

 

Lý Vinh – Lê Thắng