Banner

(TTV) Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến Chương trình công tác năm 2022 của một số cơ quan, đơn vị

11:43, 22/11/2021
Ngày 22/11, Thường trực Tỉnh ủy đã cho ý kiến Chương trình công tác năm 2022 của một số cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

 

5 cơ quan, đơn vị được Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến vào Chương trình công tác năm 2022, gồm: Ủy ban MTTQ tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Cựu chiến binh, Trường Chính trị tỉnh, Báo Tuyên Quang. 

 

Năm 2022, các cơ quan, đơn vị tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, trọng tâm là triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025 và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, hoàn thành tiến độ kế hoạch, chỉ tiêu được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao.

 

Các đại biểu đã thảo luận, góp ý kiến vào Chương trình công tác năm 2022 của các cơ quan, đơn vị, tập trung vào nhiều nội dung, như: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; Thường xuyên nắm chắc tình hình cơ sở, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

 

Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022 với chủ đề “Xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức” tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, tổ chức tốt Đại hội Đoàn các cấp; Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn, hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp trong thanh niên. 

 

Hội Cựu chiến binh tiếp tục phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các phong trào, nhiệm vụ chính trị từ cơ sở, nhất là trong việc tham gia tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

 

Trường Chính trị tỉnh tập trung đào tạo các lớp cao cấp, trung cấp lý luận chính trị - hành chính, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học.

 

Báo Tuyên Quang tuyên truyền kịp thời, phản ánh toàn diện các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Chú trọng tuyên truyền các sự kiện chính trị, hoạt động văn hóa, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; Tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế.

 

Cho ý kiến về Chương trình công tác năm 2022 của các cơ quan, đơn vị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm và đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; Trọng tâm là triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, các nghị quyết, chương trình, đề án của tỉnh. MTTQ các cấp làm tốt công tác tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Thực hiện hiệu quả Đề án 02, ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

 

Tỉnh đoàn, Hội Cựu chiến binh tỉnh tiếp tục lựa chọn và tổ chức các phần việc thiết thực, cụ thể; Quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên; Tập trung tổ chức tốt Đại hội Đoàn, Đại hội Cựu chiến binh các cấp.

 

Trường Chính trị tỉnh tập trung cho lộ trình xây dựng trường chuẩn, tăng cường quản lý công tác giảng dạy, học tập chặt chẽ, nghiêm túc hơn; Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng “cơ bản, thiết thực, gắn với thực tiễn”; Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học; Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái, thù dịch trong tình hình mới theo Nghị quyết số 35, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị... 

 

Cơ quan Báo Tuyên Quang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền toàn diện các lĩnh vực của tỉnh; Tăng cường các bài viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Chú trọng đổi mới theo hướng chuyên sâu, thực hiện ngày càng tốt hơn vai trò cầu nối giữa Đảng với nhân dân./.

                                 

Thái Văn – Hùng Sơn