Banner

(TTV) Kỳ họp thứ 15, Ban Thường vụ Tỉnh ủy

12:11, 21/11/2021
Kiểm soát chặt chẽ dịch Covid - 19, tăng cường năng lực của ngành Y tế trong công tác xét nghiệm, tiêm phòng vắc xin, đến hết năm 2021 cơ bản khống chế dịch bệnh, xây dựng kế hoạch phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022 là yêu cầu của đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang tại Kỳ họp thứ 15, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào ngày 21/11.

Cùng dự kỳ họp có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Lãnh đạo các Vụ thuộc Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Lãnh đạo, các sở, ban, ngành.

 

 

Một trong những nội dung được các đại biểu tập trung thảo luận là kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.


Năm 2021, tỉnh Tuyên Quang có 17/20 chỉ tiêu khả năng hoàn thành và vượt kế hoạch; có 3 chỉ tiêu dự kiến không đạt là tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn, giá trị sản xuất các ngành dịch vụ  và chỉ tiêu về  thu hút khách du lịch. Năm 2022, dự kiến tốc độ tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP tăng 8,3%; GRDP bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/người/năm.


Các đại biểu đã thảo luận, trao đổi, làm rõ thêm các vấn đề về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; Dư địa và khả năng phát triển của các ngành dịch vụ, công nghiệp trong năm 2022; Công tác thu ngân sách; Phòng chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn; Việc ban hành hướng dẫn phòng, chống dịch trong từng điều kiện cụ thể và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

 

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch đầu tư năm 2022 tỉnh Tuyên Quang, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021; Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025; Chương trình phát triển đô thị tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Các dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân tỉnh về quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội; mức trợ giúp đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Đề án xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.


Kết luận cuộc họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm yêu cầu,  từ nay đến cuối năm 2021, với phương châm, kiểm soát dịch hiệu quả, thích ứng linh hoạt, cơ bản khống chế và kiểm soát chặt chẽ dịch Covid -19, ngành Y tế tiếp tục nâng cao năng lực trong công tác xét nghiệm, huy động tổng lực để hoàn thành công tác tiêm chủng vắc xin Covid -19 cho người dân;  Tập trung các giải pháp giải ngân vốn đầu tư công; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Thu ngân sách địa phương.


Về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục cập nhật, bổ sung các ý kiến của đại biểu tại kỳ họp, đặc biệt là về các lĩnh vực: Phát triển hạ tầng giao thông; Cải cách hành chính; Thu hút đầu tư.  Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 cần khai thác cao nhất tiềm năng phát triển của tỉnh. Các chỉ tiêu đặt ra theo đúng lộ trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Xây dựng kế hoạch phục hồi phát triển kinh tế - xã hội;  Đề ra các giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư; Khắc phục tình trạng thiếu giáo viên; Bổ sung chỉ tiêu về xây dựng nhà văn hóa thôn bản.


Về nội dung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch đầu tư năm 2022 tỉnh Tuyên Quang, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành giải ngân các dự án trong năm 2021. Thực hiện trọng tâm, trọng điểm không dàn trải, bao quát được các lĩnh vực, tập trung cho hạ tầng giao thông. Tiếp tục cân đối ngân sách cho các công trình trọng điểm, có tác động thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với đơn vị tư vấn, thuyết minh các loại đất tăng, giảm, nhất là đất nông nghiệp để báo cáo trước Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét. 


Về phát triển đô thị phải chú trọng trục phát triển dịch vụ thương mại; Phát huy lợi thế thành phố có dòng Lô chảy qua để thu hút du khách; Quan tâm công tác xử lý rác thải; Huy động các nguồn lực để phát triển đô thị…


Các nội dung khác, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp tục bổ sung, hoàn thiện để trình Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIX./.

 

An Thu - Lê Thắng