Banner

(TTV) Nhiệm vụ giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid -19

Sáng ngày 13/10, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid -19 tỉnh về kết quả thực hiện vừa phòng, chống dịch Covid - 19, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua; Nhiệm vụ, giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid - 19, vừa phòng chống dịch vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Dự họp có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Các thành viên trong Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid tỉnh. Cuộc họp được tổ chức trực tuyến đến các huyện, thành phố.

 

 

Cuộc họp đã thông qua Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống Covid tỉnh Tuyên Quang bao gồm 23 thành viên, do đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang làm trưởng ban. Thông qua Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid 19, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

 

Tại cuộc họp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống Covid tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh, chúng ta đang bước sang một giai đoạn mới trong phòng, chống dịch Covid -19 theo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid - 19, vừa phòng chống dịch vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Điều này đòi hỏi những giải pháp mới trong chỉ đạo và điều hành.

 

Theo báo cáo, hiện nay toàn tỉnh đang duy trì 55 chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19; trên 2.400 tổ Covid-19 cộng đồng; Tỷ lệ bao phủ tiêm mũi 1 đạt 29,6% dân số trên 18 tuổi,  tỷ lệ tiêm 2 mũi đạt 7,6%. Việc điều hành phát triển kinh tế trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp được thực hiện tập trung, linh hoạt, vừa phòng chống dịch vừa duy trì sản xuất kinh doanh. Toàn tỉnh chưa có doanh nghiệp phải dừng sản xuất kinh doanh.


Tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh các địa phương cần thay đổi tư duy trong công tác phòng, chống dịch, thúc đẩy sản xuất và thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.  Đồng chí Chủ tịch cũng yêu cầu ngành Y tế xác định rõ từng đối tượng đi qua các chốt để có biện pháp kiểm soát phù hợp; Theo Kế hoạch ngày 10/10/2021 phải hoàn thiện hệ thống phần mềm tiêm chủng báo cáo hàng ngày nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành khiến cho việc lưu thông qua các chốt tại Tuyên Quang còn chậm trễ và gặp nhiều khó khăn. 


Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid các cấp, đặc biệt là ở cấp cơ sở.  Sở Y tế cần nhanh chóng tham mưu để ban hành quy định kiểm soát người vào tỉnh, cách ly theo tinh thần chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng Chính phủ. Tuyên truyền hướng dẫn người dân về các quy định,  bố trí đoàn viên thanh niên trợ giúp người dân khai báo và ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi nhất, nhanh nhất cho người và phương tiện lưu thông, tránh ách tắc. Xác định các đối tượng vào tỉnh để có những quy định cụ thể. Với việc đón công dân từ vùng có dịch, vận động người dân cách ly tập trung 7 ngày. Kế hoạch tiêm vắc xin triển khai chặt chẽ, đảm bảo an toàn, đúng đối tượng. Phấn đấu tỷ lệ bao trùm vắc xin đạt  60%- 70%  trong năm 2021. Tăng cường công tác truyền thông theo hướng chủ động, có kế hoạch phối hợp cụ thể, để người dân yên tâm tiêm vắc xin.


Cùng với đó, có lộ trình thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong đó quán triệt quan điểm sản xuất phải an toàn, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể trong sản xuất an toàn, phát huy tính chủ động, tự chủ và nêu cao tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp, người dân với cộng đồng, xã hội. Tiếp tục triển khai tích cực hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội, không để sót, lọt đối tượng cần hỗ trợ./. 

An Thu – Lưu Khiêm