Banner

(TTV) Hội nghị giao ban Khối Đảng, đoàn thể, Nội chính

Sáng ngày 7/10, các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị giao ban Khối Đảng, đoàn thể, Nội chính quý III/2021. 

Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Lãnh đạo các cơ quan Khối Đảng, đoàn thể, Nội chính. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới các huyện ủy, thành ủy trực thuộc.

 

 

Trong quý III, các cơ quan Khối Đảng đã tham mưu việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt về công tác phòng, chống dịch Covid-19; Triển khai Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Các đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh, kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2021, việc triển khai các đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực, sức chiến đấu của cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy…

 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với chính quyền tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho các đối tượng chính sách, công nhân, viên chức và hộ nghèo; Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất, các chương trình kinh tế - xã hội. Triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tổ chức Chương trình vận động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 được 7,1 tỷ đồng. 

 

Các cơ quan Khối Nội chính đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tình hình chính trị - xã hội trên địa bàn ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có chuyển biến tích cực, tạo môi trường thuận lợi góp phần thúc đầy phát triển kinh tế - xã hội.

 

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã nêu giải pháp để thực hiện nhiệm vụ công tác quý IV/2021, với tinh thần quyết liệt, tăng tốc, đặc biệt là việc tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021. Đổi mới, sáng tạo trong công tác quán triệt các nghị quyết, đề án, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề của năm. Các ý kiến thảo luận cũng tập trung vào việc tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kịp thời giải quyết các sự việc phát sinh tại cơ sở. 


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị cần tập trung triển khai các nghị quyết, đề án thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII. Về phòng, chống dịch Covid - 19, cần tổ chức phù hợp với phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả”, thời điểm này làm tốt công tác hỗ trợ người dân từ các tỉnh phía Nam về địa phương và đi qua địa bàn tỉnh, đảm bảo an toàn. Tập trung thực hiện nghiêm công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn. 


Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Thị Kim Dung yêu cầu các cơ quan Khối Đảng, đoàn thể, Nội chính tiếp tục làm tốt công tác tham mưu thực hiện chương trình hành động, chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các nghị quyết, đề án được  ban hành. Tham mưu chỉ đạo tập trung thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021. Triển khai có hiệu quả kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thường xuyên nắm chắc tình hình dư luận, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Hoàn thành việc sắp xếp, bố trí, khắc phục tình trạng trưởng thôn không phải là đảng viên. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đặc biệt nhấn mạnh việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để giải quyết các vụ việc phát sinh từ cơ sở, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn./.

 

 An Thu – Lê Thắng