Banner

(TTV) Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Kiên Đài

Sáng ngày 14/9, đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa.

 

Tại xã Kiên Đài, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang và đoàn công tác đã kiểm tra thực tế việc xóa nhà tạm cho hộ nghèo; Thăm một số mô hình chăn nuôi; các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà văn hóa, đường nội đồng vào vùng sản xuất hàng hóa trên địa bàn.

 

Trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Kiên Đài luôn được sự quan tâm chỉ đạo và vào cuộc của các cấp, các ngành từ tỉnh tới cơ sở. Qua đó tạo được sự thống nhất, được nhân dân đồng tình ủng hộ và hưởng ứng tham gia xây dựng. Xã đã huy động được các nguồn lực trong nhân dân như: Đóng góp xây dựng đường bê tông, xây dựng nhà văn hóa thôn, lắp ghép cấu kiện kênh mương. Cơ sở hạ tầng nông thôn từng bước được kiên cố hóa, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.

 

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, xã Kiên Đài còn các tiêu chí chưa đạt như: Giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, môi trường và an toàn thực phẩm. 

 

Để hoàn thành mục tiêu về đích nông thôn mới trong năm 2021, xã Kiên Đài đang tiếp tục duy trì, giữ vững, nâng cao chất lượng 12 tiêu chí nông thôn mới đã đạt và thực hiện hoàn thành 7 tiêu chí nông thôn mới còn lại. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục hướng dẫn nhân dân chủ động chỉnh trang, nâng cấp nhà ở, khuôn viên, xây dựng 3 công trình vệ sinh, phát triển sản xuất, cải tạo vườn tạp thành vườn có giá trị kinh tế, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo lợi thế của xã gắn với thị trường tiêu thụ. Đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại, kinh tế hợp tác xã theo cơ chế chính sách hỗ trợ của tỉnh đã ban hành.

 

Phát biểu tại buổi làm việc với Cấp ủy, chính quyền xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của địa phương trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Để xã Kiên Đài phấn đấu trở thành xã nông thôn mới vào năm 2021, đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”. Đề nghị Cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục nỗ lực, sáng tạo, đoàn kết xây dựng nông thôn mới. Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội trong công tác tuyên truyền, vân động nhân dân đóng góp tham gia xây dựng nông thôn mới. Cập nhật các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện hiệu quả.

 

Đối với huyện Chiêm Hóa đồng chí đề nghị tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn xã Kiên Đài huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Phân công các thành viên Ban chỉ đạo cấp huyện theo dõi, đôn đốc nhân dân thực hiện các tiêu chí chưa hoàn thành, đặc biệt là về vệ sinh môi trường nông thôn, tiêu chí thu nhập, hộ nghèo. Đôn đốc các nhà thầu xây dựng đẩy nhanh tiến độ thi công. Các ngành liên quan tiếp tục quan tâm, kêu gọi sự ủng hộ về kinh phí để hỗ trợ cho xã Kiên Đài sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới./. 

 

Lý Vinh – Nông Nam