Banner

(TTV) Hội nghị nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề và các đề án

Sáng ngày 13/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Các đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.


Các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. 

 

 

Dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Tuyên Quang có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, 18 sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và một số xã, thị trấn huyện Sơn Dương, Hàm Yên. Đây là hội nghị nghiên cứu, học tập và triển khai nghị quyết được tổ chức quy mô với trên 6.900 đại biểu tham gia.

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm nhắc lại ý kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để nghị quyết thành hiện thực cuộc sống mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân thì phải “Thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội, có chương trình, kế hoạch cụ thể, từ trên xuống dưới, lãnh đạo sâu sát, cụ thể, quyết liệt, kiểm tra đôn đốc thường xuyên”.

 

Đồng chí nhấn mạnh đến thời điểm hiện tại, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành 3 nghị quyết, 1 đề án; Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 2 nghị quyết, 1 đề án; Ban cán sự Đảng UBND đã xây dựng và ban hành 9 đề án về phát triển kinh tế - xã hội để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, nhất là các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm. Hội nghị nhằm triển khai đồng bộ, có hệ thống, kịp thời, đảm bảo sự thống nhất, đạt kết quả cao trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, đề án đã đề ra.

 

Hội nghị đã nghe đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn quán triệt Nghị quyết số 33 ngày 22/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 – 2025 và Đề án của UBND tỉnh để thực hiện nghị quyết. Mục tiêu của Nghị quyết là tập trung nguồn lực để đầu tư, ưu tiên đầu tư và hoàn thành sớm các dự án quan trọng tạo sự đột phá, có sức lan tỏa. Đầu tư, xây dựng, phát triển hệ thống giao thông cơ bản đồng bộ, chất lượng cao, kết nối sâu rộng; Phát triển đô thị, đô thị động lực, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa bảo đảm bền vững, chất lượng cao; Xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số, nền kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh. Đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nghị quyết cụ thể hóa những nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện những mục tiêu đặt ra. 

 

Các đại biểu đã nghe Nghị quyết số 36 ngày 26/6/2021của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030. Nghị quyết nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, vai trò trách nhiệm và sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, hệ thống chính trị, các tổ chức kinh tế và nhân dân về phát triển lâm nghiệp bền vững, bảo vệ rừng tự nhiên, phát triển rừng trồng sản xuất. Nâng cao hiệu quả kinh tế, giá trị gia tăng của rừng trồng, nâng cao đời sống của người trồng rừng và bảo vệ rừng; Phấn đấu Tuyên Quang trở thành tỉnh điển hình về phát triển lâm nghiệp bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển du lịch sinh thái. Đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh  về Cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, đặc sản theo chuỗi liên kết bảo đảm chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 nhằm đẩy nhanh tiến trình phát triển nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp hữu cơ; Khai thác tiềm năng để phát triển mạnh các sản phẩm chủ lực, đặc sản có sức cạnh tranh và giá trị gia tăng cao; Từng bước xây dựng "nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”. Ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển chuỗi liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

 

Cũng trong sáng nay, các đại biểu đã nghiên cứu Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh và Đề án phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025,định hướng đến năm 2030. Đề án nhằm đề ra mục tiêu triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để phát triển nhanh, bền vững ngành du lịch của tỉnh; Tập trung xây dựng hạ tầng du lịch theo hướng đồng bộ, hiện đại; Khuyến khích xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc; Trở thành điểm đến hấp dẫn trong khu vực miền núi phía Bắc, sớm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và doanh nghiệp, tăng thu ngân sách cho địa phương, thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển… Mục tiêu đến năm 2025, đón 3 triệu lượt khách du lịch; Tổng thu xã hội từ du lịch đạt trên 4.800 tỷ đồng; Đóng góp cho GRDP từ 6% trở lên; Tạo việc làm cho trên 25.000 lao động.

 

Đề án Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025, đã đề ra các giải pháp để phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực toàn diện đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó chú trọng sử dụng nguồn nhân lực có trình độ, chất lượng cao, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật đáp ứng yêu cầu thị trường góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu xây dựng tỉnh Tuyên Quang phát triển nhanh và bền vững. Đến năm 2025 Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 72%, trong đó tạo việc làm cho trên 110.000 lao động. Cơ cấu nhân lực trong các ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần lao động ngành nông lâm nghiệp, thủy sản, tăng dần lao động ngành công nghiệp, dịch vụ. 

 

Chiều nay, hội nghị tiếp tục chương trình làm việc, quán triệt một số nghị quyết, đề án về công tác quy hoach đô thị, phát triển công nghiệp, phát triển nguồn thu và tăng cường quản lý ngân sách nhà nước và công tác thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh./.

 

An Thu – Lưu Khiêm