Banner

(TTV) Ngày làm việc thứ 2, Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV

Hôm nay (21/7), Quốc hội bước vào ngày làm việc thứ 2, Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV. Quốc hội sẽ tiến hành các thủ tục bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước; Nghe Tờ trình và thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022.