Banner

(TTV) Lễ công bố xã Mỹ Bằng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Sáng ngày 21/7, UBND huyện Yên Sơn tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận xã Mỹ Bằng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020. 

 

 

 

Sau khi về đích nông thôn mới năm 2014, xã Mỹ Bằng tiếp tục đề ra mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2020. Cùng với việc tập trung xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới đã tạo được sự đồng thuận, chung sức đồng lòng trong nhân dân. Đến nay, xã đã đạt 18/18 tiêu chí theo quy định của Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao.

 

Kinh tế - xã hội của xã có sự phát triển vượt bậc. Các chương trình dự án hỗ trợ người dân phát triển sản xuất nâng cao thu nhập có kết quả tốt, đặc biệt là việc đầu tư vào các cây trồng, vật nuôi là thế mạnh của địa phương. Thu nhập bình quân đầu người của xã từ 21 triệu đồng/ người/ năm vào năm 2014, đến nay đạt trên 46 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,8%. 

 
Hà Trang – Trần Trung