Banner

(TTV) Khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV

Hôm nay (20/7), Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã khai mạc tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ tiến hành bầu, phê chuẩn kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan Nhà nước; Xem xét, thảo luận các báo cáo về kinh tế - xã hội và quyết định một số vấn đề quan trọng khác. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu tại kỳ họp.