Banner

(TTV) Gắn cải cách hành chính với phát triển kinh tế - xã hội

Cải cách hành chính phải là động lực để phát triển kinh tế - xã hội, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, đó là yêu cầu của đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các cơ quan, đơn vị và đề xuất các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước được tổ chức chiều ngày 20/7. 

 

Tại hội nghị, Sở Nội vụ đã công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc UBND tỉnh. Trong đó khối các đơn vị sở, ban, ngành, chỉ số cải cách hành chính của Sở Tư pháp tiếp tục dẫn đầu với gần 99%. Sở Y tế đứng cuối cùng với chỉ số cải cách hành chính là trên 72%. Khối các huyện, thành phố UBND thành phố Tuyên Quang xếp thứ nhất đạt gần 86%, UBND huyện Yên Sơn xếp thứ 7, chỉ số cải cách hành chính là gần 61%.

 

Hội nghị đã phân tích từng tiêu chí đánh giá của chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Tuyên Quang năm 2020. Theo đó chỉ số cải cách hành chính (parindex) của tỉnh Tuyên Quang đạt gần 84%, xếp thứ 35/63 tỉnh thành phố, giảm từ vị trí thứ 16 xuống vị trí thứ 35; 5/8 chỉ số thành phần chấm điểm bị trừ điểm và giảm thứ hạng so với năm 2019.

 

Năm 2020, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm (chỉ số Sipas) đạt trên 82%, xếp thứ 49/63 tỉnh, thành phố, giảm 23 bậc so với năm 2019. Trong đó, có gần 50% người dân và tổ chức chưa hài lòng với việc tiếp nhận xử lý góp ý, phản ánh kiến nghị, trên 50% người dân, đại diện tổ chức trả lời phải đi lại từ 2 lần trở lên để giải quyết công việc liên quan đến thủ tục hành chính.

 

Các ý kiến tại hội nghị thẳng thắn chỉ ra các vấn đề còn vướng mắc trong công tác cải cách hành chính và giải pháp khắc phục tình trạng giải quyết thủ tục hành chính quá hạn, cải cách hành chính công, ban hành chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang, nâng cấp, hoàn thiện chức năng của cổng dịch vụ công, tăng tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3,4, đẩy mạnh thu hút đầu tư, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho cơ quan, đơn vị... Đặc biệt là việc chú trọng bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ công chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức cá nhân, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Mục tiêu của cải cách hành chính là nhằm bảo đảm phục vụ tốt hơn yêu cầu của người dân, xã hội và sự phát triển của tỉnh. Người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp từ tỉnh đến cơ sở phải thay đổi nhận thức về công tác cải cách hành chính để tiếp tục có những biện pháp, giải pháp mới, đột phá, phù hợp nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công cho người dân, tổ chức. Có thời hạn cụ thể cho các thủ tục hành chính.

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh tinh giản biên chế, sắp xếp các cơ quan theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Tổ chức thực hiện kế hoạch nâng cao chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức năm 2021 và giai đoạn 2022 - 2025 một cách toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu, hiệu quả; Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Nâng cao hơn nữa hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số thúc đẩy phát triển quyền điện tử. Đẩy mạnh tuyên truyền, đặc biệt là các sáng kiến, tạo sự chuyển biến về công tác cải cách hành chính. UBND tỉnh sẽ thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính để đảm bảo công tác này được thực hiện hiệu quả trong thời gian tới./.

 

An Thu – Lê Thắng

 


.