Banner

(TTV) Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Tuyên Quang, đơn vị bầu cử số 1 vận động bầu cử tại huyện Na Hang và huyện Lâm Bình

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, ngày 14/5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Tuyên Quang, đơn vị bầu cử số 1 đã có cuộc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại xã Thanh Tương, huyện Na Hang và xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình. 

 

Các ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 1 gồm các ông, bà: Nguyễn Việt Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Tuyên Quang; Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Khoá XIV tỉnh Tuyên Quang; Phạm Minh Phú, Chánh Thanh tra Sở Công thương; Nông Thị Vĩ, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Thành Long, huyện Hàm Yên.

 

Tại cuộc tiếp xúc, vận động bầu cử, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động của cá nhân nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội. Theo đó các ứng cử viên sẽ tích cực nghiên cứu, đề xuất với Quốc hội xây dựng các cơ chế, chính sách, quyết định những vấn đề quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2026). Thường xuyên đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng giám sát; giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, lắng nghe các ý kiến của nhân dân để nắm bắt và phản ánh trung thực, kịp thời với Quốc hội, giúp Quốc hội ban hành những chủ trương, chính sách phù hợp với thực tế. Tăng cường mối quan hệ, tranh thủ sự quan tâm, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Ban, bộ, ngành Trung ương trong việc quyết định một số chủ trương lớn, các chương trình, dự án trên địa bàn, thu hút các tập đoàn lớn, doanh nghiệp có tiềm lực đầu tư vào tỉnh… Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang, nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh, giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh so với bình quân chung của cả nước.

 

Các ứng cử viên hứa sẽ nỗ lực, cố gắng, không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ, đem hết tâm sức, trí tuệ, kinh nghiệm của bản thân để hoàn thành tốt nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và các cương vị công tác được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Đóng góp tích cực vào hoạt động của Quốc hội và sự phát triển của đất nước, của tỉnh, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của nhân dân.

 

Đông đảo cử tri đã bày tỏ sự tin tưởng với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Tuyên Quang và mong muốn các ứng cử viên sẽ thực hiện tốt chương trình hành động như đã trình bày trước cử tri./.
     

 

 Lý Vinh – Lê Thắng