Banner

(TTV) Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị bầu cử số 2 tiếp xúc cử tri tại huyện Hàm Yên

Tại xã Minh Dân và thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Tuyên Quang đã tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử.

 

 

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Tuyên Quang gồm các ông, bà: Lò Thị Việt Hà, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể, Văn phòng Quốc hội; Âu Thị Mai, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Tuyên Quang; Bùi Văn Thắng, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Thị Thu Trang, Điều dưỡng trưởng Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang đã tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử.

 

Chương trình hành động của 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV nhấn mạnh nếu trở thành đại biểu Quốc hội sẽ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được nhân dân tin tưởng, giao phó; cùng với các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang thường xuyên gặp gỡ tiếp xúc cử tri nơi mình ứng cử, giữ mối liên hệ với nhân dân, tôn trọng lắng nghe ý kiến của cử tri và nhân dân để phản ánh trung thực, kịp thời với Quốc hội, với các cơ quan có thẩm quyền, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời tích cực tham gia, thảo luận giúp cho Quốc hội ban hành những chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2021-2030; chính sách về tạo việc làm cho người lao động; chính sách trồng cây xanh theo đề án của Chính phủ; chính sách phát triển nông, lâm thủy sản... 

 

Qua được nghe giới thiệu về tiểu sử và trực tiếp gặp gỡ các ứng cử viên là điều kiện để cử tri tìm hiểu kỹ hơn về các ứng cử viên, lựa chọn bầu làm người đại biểu nhân dân trong ngày bầu cử 23/5 tới. Cử tri xã Minh Dân và thị trấn Tân Yên mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV sẽ thực hiện tốt dự kiến chương trình hành động của mình đã đề ra; thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết, gần gũi với cử tri, kịp thời nắm bắt, tổng hợp những vấn đề phát sinh từ cơ sở, từ đời sống nhân dân để qua đó kịp thời tham mưu, đề xuất với Quốc hội, các bộ, ngành Trung ương có những nghị quyết, cơ chế, chính sách phù hợp, đáp ứng nhu cầu chính đáng của nhân dân. 

 

Cử tri cũng mong muốn các đại biểu trúng cử sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện tốt trách nhiệm của đại biểu, đóng góp với Quốc hội trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; tích cực nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để cùng các đại biểu Quốc hội đóng góp xây dựng, hoàn thiện hệ thống luật pháp, đáp ứng đòi hỏi của thời kỳ hội nhập./.