Banner

(TTV) Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Tuyên Quang, đơn vị bầu cử số 3 

Thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân về vận động bầu cử thông qua phương tiện thông tin đại chúng, hôm nay (14/5), các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV ở tỉnh Tuyên Quang, đơn vị bầu cử số 3, sẽ giới thiệu các chương trình hành động trên kênh TTV của  Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang.

https://www.youtube.com/watch?v=oK-YrrVSLgE