Banner

(TTV) Ủy ban nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 4/2021

Dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, sáng ngày 16/4, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4/2021. 

Dự hội nghị có đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo HĐND; Đoàn đại biểu Quốc hội; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh. Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến các huyện, thành phố.

 

 

Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 4/2021 đã tập trung xem xét, cho ý kiến vào các nội dung như: Đề án thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch triển khai thực hiện đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Kế hoạch bảo vệ và phát triển nguồn lực thủy sản tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh và 30 năm tái lập tỉnh Tuyên Quang; Kế hoạch tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp và Đại hội thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang lần thứ IX năm 2021; Kế hoạch số lượng người làm việc và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000 của Chính phủ năm 2022; Quyết định của UBND tỉnh ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Quy định về cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Quyết định của UBND tỉnh về bãi bỏ một số quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh; Kế hoạch triển khai các giải pháp để duy trì và nâng cao các kết quả chương trình mục tiêu y tế - dân số giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1848 ngày 19/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Kế hoạch triển khai Quyết định số 1999 ngày 07/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mở rộng tầm soát, chuẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh và một số nội dung quan trọng khác.

 

Kết luận từng nội dung, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cơ bản nhất trí, đồng tình các đề án, kế hoạch. Giao các cơ quan, đơn vị tiếp thu nghiêm túc các ý kiến, bổ sung hoàn thiện các chương trình, đề án, kế hoạch. Về Đề án thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 tập trung vào việc rà soát lại một số mục tiêu như giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới đảm bảo đồng bộ với mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII. 

 

Về Kế hoạch số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, ngày 17-11-2000 đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, ngày 29-11-2018 của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh năm 2022. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ nghiên cứu kỹ, tính toán hợp lý số người làm việc và hợp đồng lao động phù hợp với nhu cầu ngành, đặc thù của địa phương báo cáo UBND tỉnh trước khi trình Bộ Nội vụ. 

 

Về  Kế hoạch thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải có thiết kế trong thực hiện trồng cây theo từng vùng, khu vực; Sử dụng cây bản địa kết hợp các loại cây mới, đa dạng hóa danh mục cây trồng, từ đó tạo cảnh quan môi trường. UBND các huyện, thành phố chủ động khẩn trương xây dựng kế hoạch để tổ chức lễ phát động, hưởng ứng để lan tỏa Đề án trồng 1 tỷ cây xanh vì một Việt Nam xanh theo đúng chỉ đạo của Chính phủ./.

 

 Lý Vinh – Lưu Khiêm