Banner

(TTV) UBND tỉnh tiếp công dân kỳ tháng 4/2021

Sáng ngày 15/3, đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi tiếp công dân kỳ tháng 4/2021. Cùng chủ trì buổi tiếp công dân có lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, đại diện Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, lãnh đạo UBND thành phố Tuyên Quang.

 

Tại buổi tiếp công dân, các ý kiến, kiến nghị, khiếu nại của công dân liên quan trực tiếp đến công tác quản lý của nhà nước về đất đai, cấp quyền sử dụng đất, bồi thường thu hồi sử dụng đất và các vấn đề liên quan đã được đại diện các ngành chức năng của tỉnh, chính quyền địa phương tiếp thu, giải thích, trả lời công dân theo đúng thẩm quyền. 

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Thế Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan được giao nhiệm vụ, khẩn trương thực hiện kiểm tra, xác minh, giải quyết khiếu nại, kiến nghị của công dân và báo cáo với UBND tỉnh theo quy định. Ban Tiếp công dân tỉnh tham mưu cho Văn phòng UBND tỉnh, ban hành thông báo kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 4/2021. Đồng thời theo dõi đôn đốc, tiến độ thực hiện giải quyết của các cơ quan, đơn vị thực hiện kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại buổi làm việc đúng thời gian, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của người dân và các quy đinh của pháp luật./.

 

Thái văn – Lưu Khiêm