Banner

(TTV) UBND tỉnh Họp chuyên đề một số nội dung về lĩnh vực y tế

Chiều ngày 9/4, đồng chí Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp chuyên đề một số nội dung về lĩnh vực y tế.

Dự họp có đồng chí Vân Đình Thảo, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh. 

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương phát biểu
kết luận cuộc họp.

 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận và tham gia góp ý vào dự thảo Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới năm 2021; Dự thảo Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Dự thảo Kế hoạch tiêm vắc xin COVID-19 giai đoạn 2021 – 2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Kế hoạch triển khai các giải pháp để duy trì và nâng cao các kết quả của Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1848 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030; Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1999 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.


Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương đề nghị trong thời gian tới, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai các nhiệm vụ đảm bảo công tác phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới. Tăng cường công tác tuyên truyền, để người dân nắm rõ tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống dịch để phối hợp, chấp hành các chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh, tránh tâm lý lơ là, chủ quan. Ngành Y tế phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan chuẩn bị tuyệt đối an toàn về công tác đảm bảo y tế và phòng, chống dịch bệnh cho kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sắp tới. Tổ chức tiêm vacxin đúng tối tượng, đảm bảo chặt chẽ không để xảy ra tai biến sau khi tiêm.


 Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, huy động các nguồn lực xã hội hóa làm tốt chương trình sữa học đường, đảm bảo chất lượng các bữa ăn bán trú để nâng cao thể chất và tầm vóc cho học sinh; Đẩy mạnh tuyên truyền các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kế hoạch hóa gia đình, đảm bảo chất lượng dân số…Góp phần nâng cao chất lượng y tế trên địa bàn./.

 

Ngọc Bích – Đỗ Hải