Banner

(TTV) Tuyên Quang trong nhóm 16 tỉnh xếp hạng chỉ số PAPI cao nhất năm 2020

Theo Báo cáo Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2020 vừa được công bố ngày 14/4. Tỉnh Tuyên Quang đạt 44,396 điểm, đứng trong số 16 nhóm các tỉnh có điểm số cao nhất cả nước.

 

Bảng xếp hạng PAPI dựa trên 8 tiêu chỉ đánh giá bao gồm: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; Công khai, minh bạch trong việc ra quyết định; Trách nhiệm giải trình với người dân; Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; Thủ tục hành chính công; Cung ứng dịch vụ công; Quản trị môi trường; Quản trị điện tử. 

 

Chỉ số được xếp theo 4 nhóm gồm nhóm các tỉnh có điểm cao nhất, nhóm trung bình cao, nhóm trung bình thấp và nhóm các tỉnh thấp nhất. 


Năm 2020, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của Tuyên Quang đứng trong nhóm 16 tỉnh, thành phố có điểm số cao nhất và xếp thứ 12 trong 63 tỉnh, thành phố của cả nước. Như vậy, năm 2020, Tuyên Quang đã tăng 14 bậc trên bảng xếp hạng chỉ số PAPI./.

 

Thu Thường