Banner

(TTV) Khai mạc Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XII

Tối ngày 21/4, đồng chí Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tham dự Lễ khai mạc Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XII được tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên.  

 

Trong những năm qua, các tỉnh vùng Việt Bắc đã triển khai nhiều hoạt động bảo tồn các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, đẩy mạnh liên kết du lịch giữa các địa phương trong vùng để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế  - xã hội của các tỉnh trong vùng. 

 

 

Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XII năm 2021 là hoạt động nhằm quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch, thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia liên kết đầu tư phát triển du lịch lớn nhất trong năm của 6 tỉnh vùng Việt Bắc, gồm Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang và Hà Giang. 

 

Qua đó, tăng cường và đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng của mỗi tỉnh, trên cơ sở liên kết tour, tuyến du lịch của 6 tỉnh Việt Bắc có chất lượng cao, tạo dựng được thương hiệu riêng cho khu vực, đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch trong và ngoài nước./.

 

Dương Thủy – Lưu Khiêm