Banner

(TTV) Họp triển khai thực hiện Đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Chiều ngày 7/4, đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp triển khai thực hiện Đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang chủ trì cuộc họp.

 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến vào kế hoạch thực hiện đề án. Trong đó, các huyện, thành phố xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch trồng 1 tỷ cây xanh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, trở thành phong trào thi đua của cả hệ thống chính trị, trong từng khu dân cư với sự tham gia của người dân. Khuyến khích, động viên sự tham gia của toàn xã hội chung sức, đồng lòng tham gia trồng cây, trồng rừng, đảm bảo sinh trưởng, phát triển tốt. Tuyên Quang phấn đấu từ nay đến năm 2024 trồng được 7 triệu cây phân tán tương đương diện tích 7.000 ha và 80,5 triệu cây trồng rừng tập trung tương đương diện tích 48.500 ha.    

 

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang yêu cầu giao chỉ tiêu, kế hoạch cụ thể đến từng huyện, thành phố để tổ chức thực hiện; Phấn đấu hoàn thành chương trình trồng 1 tỷ cây xanh của tỉnh Tuyên Quang trước 1 năm so với kế hoạch. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu, thay đổi suy nghĩ và hành động về công tác trồng, bảo vệ rừng và trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh đô thị, cây xanh cảnh quan, nhằm từng bước nâng cao chất lượng môi trường sống. Đồng thời biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào trồng cây, trồng rừng; nhân rộng các mô hình về xã hội hóa phát triển cây xanh đạt hiệu quả trong những năm tiếp theo.

 

Thúy Hà – Đỗ Hải