Banner

(TTV) Hội nghị hiệp thương lần thứ 3

Chiều nay (16/4), đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã chủ trì hội nghị Hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Dự hội nghị có các đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Mạnh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh.

 

Các đại biểu dự hội nghị.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; Báo cáo dự kiến danh sách những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Trên cơ sở đó, với tinh thần dân chủ, hội nghị đã thảo luận lựa chọn, lập danh sách chính thức 10 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại tỉnh Tuyên Quang.

 

Hội nghị đã nghe báo cáo tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX; Báo cáo dự kiến danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã lựa chọn, lập danh sách 92 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX để bầu 55 đại biểu theo quy định. Hội nghị cũng lựa chọn, lập danh sách dự phòng 2 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 

Thúy Hà – Quang Thành