Banner

(TTV) Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Chiêm Hóa

Sáng ngày 9/4, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Chiêm Hóa.

 

Đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được huyện Chiêm Hóa triển khai đảm bảo tiến độ, kịp thời, đúng quy định pháp luật. Ủy ban bầu cử các cấp đã hoàn thành việc ấn định và công bố các đơn vị bầu cử, danh sách và số lượng đại biểu được bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử. Sau Hội nghị hiệp thương lần hai, lập danh sách sơ bộ trên 1.200 người ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Huyện Chiêm Hóa cũng đã hoàn thành việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đang tập trung chuẩn bị cho Hội nghị hiệp thương lần ba. 


Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân đề nghị: huyện Chiêm Hóa cần tiếp tục rà soát và chỉ đạo các xã hoàn thành các bước trong quy trình bầu cử theo đúng quy định của pháp luật; Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử, trong đó quan tâm tới cử tri là công nhân tại các doanh nghiệp; Chuẩn bị về cơ sở vật chất phục vụ bầu cử; Có phương án bảo đảm an ninh trật tự để ngày bầu cử thực sự là ngày hội lớn của toàn dân./.

 

CTV: Hồng Nhung – Huy Dương
                                                (Trung tâm VH – TT – TT Chiêm Hóa)