Banner

(TTV) Các huyện Lâm Bình, Chiêm Hoá, Sơn Dương sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

Hôm nay (13/4), các huyện Lâm Bình, Chiêm Hoá, Sơn Dương đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

 

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, huyện Lâm Bình đã đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế - xã hội của huyện duy trì ổn định và có bước phát triển, các chỉ tiêu cơ bản hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch giao; Vai trò gương mẫu của cán bộ đảng viên được nêu cao, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Từ phong trào thi đua làm theo lời Bác đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể tiêu biểu, cá nhân điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhờ đó, đã thúc đẩy phong trào thi đua phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn, nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân. Tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. 

 

 

* Tại huyện Chiêm Hóa, Huyện ủy Chiêm Hóa đã lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm. Việc học tập chuyên đề hàng năm được triển khai nghiêm túc, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt trên 98% và trên 85% quần chúng tham gia học tập. Trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và toàn xã hội. Trong đó có: 1 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 15 tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 64 tập thể, 89 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen và nhiều tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng ở các cấp.

 

 

* Qua triển khai, thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có tác động tích cực tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi cấp ủy, chính quyền, mỗi cán bộ, đảng viên của huyện Sơn Dương. Qua đó góp phần quan trọng thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020. Hàng năm, tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt từ 90 - 98%; số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 86,5% trở lên./.

 

Nhóm PV Thời sự