Banner

(TTV) Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng họp Ban bầu cử đơn vị bầu cử số 3 tỉnh Tuyên Quang

Sáng ngày 30/3, đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ trì cuộc họp Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 ở đơn vị bầu cử số 3 thuộc tỉnh Tuyên Quang. 

 

Cuộc họp đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 ở đơn vị bầu cử số 3. Theo đó, Ban có 11 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm Trưởng ban. Ban bầu cử thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Khoản 3, Điều 24 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ngày 25/6/2015. 


Các đại biểu đã thống nhất phân công nhiệm vụ đối với các thành viên, nhằm thực hiện tốt công tác kiểm tra, đôn đốc thi hành pháp luật về bầu cử của các tổ bầu cử thuộc đơn vị bầu cử; Kiểm tra, đôn đốc việc lập, niêm yết danh sách cử tri và niêm yết danh sách những người ứng cử ở các tổ bầu cử thuộc đơn vị bầu cử; Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc bố trí các phòng bỏ phiếu và công việc bầu cử ở các phòng bỏ phiếu; Nhận và phân phối tài liệu, phiếu bầu cử cho các tổ bầu cử, chậm nhất là 15 ngày trước ngày bầu cử... và các nhiệm vụ liên quan đến công tác bầu cử.


Kết luận cuộc họp, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Hưng Vượng đề nghị các thành viên căn cứ nhiệm vụ được phân công, chủ động bám sát tình hình cơ sở, tham mưu cho Trưởng Ban bầu cử kịp thời chỉ đạo, giải quyết, xử lý các vấn đề phát sinh đảm bảo đúng các quy định của pháp luật về bầu cử. Đồng chí lưu ý Ban bầu cử thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đảm bảo tiến độ và hiệu quả. Đồng thời tập trung thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phối hợp với các cấp chính quyền, các ngành chức năng giải quyết kịp thời, sẵn sàng chuẩn bị tốt nhất các điều kiện tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.

 

Thái Văn – Lưu Khiêm