Banner

(TTV) Ủy ban Bầu cử tỉnh Tuyên Quang họp lần thứ hai

Sáng ngày 24/2, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đã chủ trì cuộc họp Ủy ban Bầu cử tỉnh lần thứ hai để triển khai một số nội dung công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Dự cuộc họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn
phát biểu kết luận cuộc họp.


Công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Bầu cử tỉnh quán triệt và triển khai nghiêm túc, kịp thời. Cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Bầu cử các cấp đã thực hiện đầy đủ các nôi dung công việc theo kế hoạch. Ủy ban Bầu cử tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện, ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Bầu cử; Dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX gửi Thường trực HĐND tỉnh. Dự kiến số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh. Công tác hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận, thống nhất về cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp đã hoàn thành theo đúng quy trình, thời gian quy định. Công tác thông tin, tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh được chú trọng.

 

Tại cuộc họp, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Theo đó, từ nay đến hết tháng 3, tiếp tục kiểm tra, rà soát việc điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 và chuẩn bị cho hiệp thương lần thứ 2. Ủy ban Bầu cử cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, số đại biểu HĐND được bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử; Thành lập Ban bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử và tổ chức tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền và thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

 

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh tập trung cho công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, nắm tình hình tại các huyện, thành phố. Các tổ giúp việc tiếp tục duy trì trực thường xuyên, kịp thời xử lý những vẫn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện. Chuẩn bị các nội dung phục vụ tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử. Tổ chức tốt các hội nghị cử tri để giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn./.

 

Thúy Hà – Quang Thành