Banner

(TTV) Tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập huyện Lâm Bình

Chiều ngày 26/2, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Lâm Bình sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập huyện (26/2/2011-26/2/2021). Cho đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho sự kiện chính trị quan trọng này đã được huyện Lâm Bình cơ bản hoàn tất.

 

 

Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập huyện Lâm Bình là sự kiện chính trị - xã hội hết sức quan trọng của toàn Đảng bộ và nhân dân trong huyện. Qua đây nhằm biểu dương và ghi nhận những thành tựu to lớn mà huyện Lâm Bình đã đạt được trong 10 năm thành lập. Thông qua Lễ kỷ niệm nhằm tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện về truyền thống lịch sử 10 năm của Đảng bộ huyện, qua đó khẳng định những thành quả mà Đảng bộ và nhân dân huyện Lâm Bình đã đạt được trong công cuộc đổi mới, xây dựng huyện Lâm Bình phát triển, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố và tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền. Lễ kỷ niệm cũng là dịp để động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực, góp phần xây dựng huyện Lâm Bình sớm thoát khỏi huyện nghèo. 

 

Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập huyện Lâm Bình sẽ được Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang truyền hình trực tiếp trên kênh TTV vào lúc 15h ngày 26/2/2021/ 

 

Lý Vinh – Đỗ Dương