Banner

(TTV) Hội thảo khoa học “Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng – Giá trị lý luận và thực tiễn”

Nhân kỷ niệm 70 năm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, chiều ngày 25/2, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học “Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng – Giá trị lý luận và thực tiễn”, trực tuyến với 12 điểm cầu Trường Chính trị các tỉnh, thành phố trong cả nước. 

 

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì Hội thảo.

 

 

Dự Hội thảo tại điểm cầu Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

 

Tại hội thảo, các ý kiến tham luận khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng là một sự kiện có ý nghĩa trọng đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Đại hội đánh dấu bước ngoặt phát triển trong quá trình lãnh đạo và trưởng thành của Đảng ta. Đường lối do Đại hội vạch ra đã đáp ứng yêu cầu trước mắt của kháng chiến, yêu cầu lâu dài của cách mạng và thực tiễn cách mạng 70 năm qua đã chứng minh những đóng góp quý báu của Đại hội vào kho tàng lý luận của cách mạng Việt Nam. 

 

đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang Lê Thị Kim Dung
trình bày bài tham luận tại hội thảo

 

Bài tham luận do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang Lê Thị Kim Dung trình bày tại hội thảo với chủ đề “Những thành tựu vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân Tuyên Quang từ sau Đại hội II đến nay” đã nêu bật vai trò, vị trí của Tuyên Quang trong Cách mạng Tháng Tám, và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Khẳng định Tuyên Quang là đại bản doanh của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhiều Bộ, Ban, ngành, cơ quan Trung ương. Đặc biệt, Đại hội II của Đảng tổ chức tại xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, đã hoàn chỉnh và bổ sung đường lối cách mạng, đề ra những quyết sách đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi, quyết định đưa Đảng ta ra hoạt động công khai, lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam.

 

70 năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu cùng cả nước hoàn thành thắng lợi sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc và đẩy mạnh công cuộc đổi mới, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh đạt trên 8%; Thu nhập bình quân đầu người đạt 44,5 triệu đồng/người/năm; Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân trên 3%/năm; Cơ bản đạt được mục tiêu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc. Trong mỗi giai đoạn lịch sử cách mạng, Tuyên Quang đều để lại những dấu ấn quan trọng, đạt được nhiều thành tựu vẻ vang, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh Thủ đô Kháng chiến.

 

Tham luận của các đại biểu tại các điểm cầu đã khẳng định vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự thành công của Đại hội II, với chiến thắng của cuộc kháng chiến chống Pháp. Những đóng góp to lớn của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang trong việc bảo vệ Bác Hồ, Trung ương Đảng và Chính phủ, đóng góp tích cực cho cuộc kháng chiến kiến quốc thắng lợi.  Những giá trị về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế, chính sách đại đoàn kết dân tộc mà Đại hội II của Đảng đề ra đến nay vẫn còn nguyên giá trị và đang được kế thừa, phát huy hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hiện nay./.

 

Thu Thường – Lý Dũng