Banner

(TTV) Tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Sáng ngày 13/1, đồng chí Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 do Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu 2 tổ chức. Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2 dự và chủ trì hội nghị.

 

 

Năm 2020, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quán triệt, chấp hành nghiêm túc và triển khai đồng bộ hệ thống văn bản của Đảng, Nhà nước về giáo dục quốc phòng và an ninh. Quá trình tổ chức thực hiện giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đã phối hợp chặt chẽ, tích cực đạt được kết quả khá toàn diện trên các mặt.  

 

Năm 2020, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức bồi dưỡng cho trên 2.900 cán bộ làm công tác quốc phòng, quân sự địa phương; Thực hiện tốt công tác giáo dục, quốc phòng và an ninh tại các trường THPT, Cao đẳng, Đại học, Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị các huyện, thành phố, góp phần chuyển biến tích cực nhận thức về quốc phòng, an ninh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã tập trung chỉ đạo, phối hợp tuyên truyền Luật Giáo dục quốc phòng, an ninh đến đông đảo các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, góp phần giữ vững an ninh trật tự, ổn định chính trị ở địa phương. 

 

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2 đề nghị: Năm 2021, các địa phương, cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác tổ chức, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý làm công tác giáo dục quốc phòng, an ninh. Tiếp tục phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh cho toàn dân phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Tập trung tuyên truyền, giáo dục ở những địa phương, cơ sở còn nhiều khó khăn về kinh tế, vùng sâu, vùng xa, vùng có diễn biến phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp, qua đó tạo sức mạnh tổng hợp, đồng thuận, thống nhất trong tổ chức thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh./.

 

Lý Vinh – Đỗ Dương