Banner

(TTV) Sở Xây dựng triển khai nhiệm vụ năm 2021

Sáng ngày 10/1, Sở Xây dựng Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Lãnh đạo UBND tỉnh, một số sở, ban, ngành của tỉnh và lãnh đạo các huyện, thành phố.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao tặng Cờ thi đua
của Bộ Xây dựng cho Sở Xây dựng.

 

Năm 2020, Sở Xây dựng Tuyên Quang đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của ngành được giao; tỷ lệ dân cư đô thị được sử dụng nước sạch đạt 98%; tỷ lệ chất thải rắn thông thường được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng đạt 95%; tỷ lệ các đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp xử lý chất thải rắn, nước thải đạt tiêu chuẩn quốc gia tương ứng đạt 90%. Ngành đã tổ chức thẩm định trên 700 báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; dự toán chi phí thiết kế cơ sở của dự án, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình với tổng giá trị dự toán chủ đầu tư trình thẩm định trên 5.400 tỷ đồng. 

 

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã đánh giá cao những kết quả ngành Xây dựng tỉnh Tuyên Quang đã đạt được trong năm 2020. Đồng chí đề nghị năm 2021 ngành cần tập trung triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng. Tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển nhà ở, chương trình phát triển đô thị tỉnh Tuyên Quang và đề án phát triển kết cấu hạ tầng, ưu tiên hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025. Chủ động tham mưu các cơ chế, chính sách nhằm thu hút các nguồn lực để đầu tư phát triển đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương. 

 

Nhân dịp này, Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang được tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng./.  

 

Lý Vinh – Lê Thắng