Banner

(TTV) Hội thảo trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm và chính sách mới của Nhật bản

Sáng ngày 8/1, đồng chí Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, dự hội thảo trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm và chính sách mới của Nhật Bản nhằm thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, do Văn phòng Chính phủ và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức.

Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Ông YAMADA Takio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam.

 

Đồng chí Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
và các đại biểu dự hội thảo tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang.

 

Đây là Hội thảo lần thứ ba giữa Văn phòng Chính phủ và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam trong lĩnh vực phát triển Chính phủ điện tử và là một trong các hoạt động hợp tác, hỗ trợ của Nhật Bản dành cho Việt Nam trong lĩnh vực triển khai Chính phủ điện tử. Từ chính sách và kinh nghiệm của Nhật Bản, các bộ, ngành, địa phương cùng trao đổi, nghiên cứu và ứng dụng phù hợp với tình hình thực tế của bộ, cơ quan và các địa phương.


Tại hội thảo, đại diện hai nước đã chia sẻ các kinh nghiệm trong việc xây dựng khung pháp lý, thể chế và các thực tiễn tốt nhất cho Chính phủ điện tử; nâng cao năng lực của các bộ quản lý công nghệ thông tin và sử dụng hệ thống thông tin của Chính phủ điện tử; Xu hướng phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số; Các chính sách mới của Thủ tướng Nhật Bản để phát triển Chính phủ số; Tình hình phát triển Chính phủ điện tử tại Việt Nam; Mục tiêu phát triển và một số giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số…


Thông qua những chia sẻ, kinh nghiệm, Việt Nam tiếp tục có những bước đi vững chắc trong triển khai Chính phủ điện tử, theo đúng phương châm hành động của năm 2020 mà Chính phủ Việt Nam đã xác định: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, góp phần vào sự phát triển của đất nước, và quan hệ tốt đẹp của Việt Nam - Nhật Bản.


Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính Phủ Mai Tiến Dũng khẳng định: Việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm này là rất quý báu để Việt Nam tiếp tục có những bước đi vững chắc trong triển khai Chính phủ điện tử, góp phần vào sự phát triển của đất nước, sự phồn vinh của dân tộc và quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam - Nhật Bản. Trong năm 2021 và những năm tiếp theo, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xác định phát triển Chính phủ điện tử là xu hướng chung của các quốc gia trên thế giới và là dư địa để Việt Nam phát triển kinh tế, nền tảng cơ bản để thực hiện khát vọng hội nhập quốc tế. 


Đối với tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025, tiếp tục xây dựng, phát triển các hệ thống nền tảng Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang gắn với xây dựng Đô thị thông minh tuân thủ kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh đã được phê duyệt, cập nhật. Hoàn thành việc tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia thông qua Trục tích hợp, chia sẻ dữ liệu; Duy trì kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cổng dịch vụ công tỉnh Tuyên Quang với Cổng dịch vụ công quốc gia; Phấn đấu 100% các giao dịch trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh, huyện, xã được xác thực điện tử…nhằm thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số./.

 

Trà Mi – Đỗ Hải