Banner

(TTV) Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2021

Sáng ngày 8/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2021 do Bộ Tài chính tổ chức. 

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang có đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang.

 

Trong năm qua, dù bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid 19 nhưng với nhiều giải pháp, chính sách tài khóa linh hoạt như: miễn, giảm, giãn thuế, phí và lệ phí, tiền thuê đất… Đã kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Tính đến hết tháng 12/2020, đã có khoảng trên 123.000 tỷ đồng tiền thuế, thuê đất, phí và lệ phí được gia hạn, hoặc miễn, giảm. Thu ngân sách nhà nước cả năm đạt 98% dự toán, tăng 184.000 tỷ đồng so với đánh giá tại Quốc hội tháng 10/2020.


Tính chung cả giai đoạn 2016-2020, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 6,89 triệu tỷ đồng, hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. 


Tại Tuyên Quang, năm 2020, tỉnh đã bám sát kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, bảo đảm cạnh tranh bình đẳng, thúc đẩy tăng trưởng cao và bền vững. 


Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ ra một số vấn đề Bộ Tài chính cần khắc phục trong thời gian tới và đề nghị ngành Tài chính trong năm 2021 cần phấn đấu tăng thu ngân sách, tiếp tục giảm chi thường xuyên; cơ cấu lại ngân sách và nợ công; cơ cấu lại, mở rộng nguồn thu, mở rộng hóa đơn điện tử trong thời gian tới./. 

 

 Minh Khuyên – Hùng Sơn