Banner

(TTV) Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ năm 2021

Sáng ngày 13/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo, thông tin đối ngoại, báo chí – xuất bản năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.