Banner

(TTV) Ban Dân tộc tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2021

Sáng nay (7/1), Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

 

 

Năm 2020, Ban Dân tộc tỉnh bám sát các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo đúng quy định. Các chương trình, dự án, chính sách dân tộc được thực hiện công khai, dân chủ, đúng địa bàn, đúng đối tượng thụ hưởng. Qua đó góp phần quan trọng nâng cao đời sống mọi mặt của đồng bào dân tộc thiểu số, củng cố niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. Trong năm, dịch Covid-19, dịch tả lợn Châu Phi, thiên tai, lũ lụt... đã làm ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và việc làm của người dân, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số; công tác giảm nghèo ở vùng dân tộc thiểu số gặp nhiều khó khăn, thu nhập chủ yếu từ nông nghiệp thuần túy. 

 

Năm 2021, Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh toàn diện, nhanh và bền vững; giảm trên 3% tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số; phấn đấu năm 2021 có từ 01 xã đặc biệt khó khăn và 3 xã thuộc khu vực II có thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn biểu dương những kết quả mà Ban Dân tộc tỉnh đã đạt được trong năm 2020. Đồng chí yêu cầu: Ban Dân tộc tỉnh tổ chức quán triệt học tập, tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách về vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Nhà nước; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Ban Dân tộc, Phòng Dân tộc củng cố đội ngũ, cán bộ có chất lượng, đủ số lượng thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Ban Dân tộc phối hợp với các cấp, các ngành tham mưu để UBND tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 88 của Quốc hội Khoá XIV về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030./.

 

Thái Văn – Đỗ Dương