Banner

(TTV) Biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu giai đoạn 2016-2020

Sáng ngày 14/11, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”; Biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu giai đoạn 2016-2020 và trao học bổng “Tân Trào tiếp sức đến trường” năm 2020.

 

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hoàng Be, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; Tạ Đức Tuyên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang; Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cùng các đồng chí
lãnh đạo tỉnh, đại biểu chụp ảnh cùng các sinh viên được nhận
học bổng “TânTrào tiếp sức đến trường”.

 

Thực hiện Quyết định số 281, ngày 20/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Hội Khuyến học, các cấp, các ngành đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả việc đẩy mạnh thực hiện các mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị. Nhận thức của các tầng lớp nhân dân về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được nâng lên; phong trào học tập suốt đời được lan tỏa, tạo chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao dân trí, thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh phát triển. Đến năm 2020, toàn tỉnh có 78% số gia đình được công nhận “Gia đình học tập”, hơn 61% số dòng họ đạt “Dòng họ học tập”, hơn 87% cộng đồng và hơn 90% đơn vị được công nhận “Dòng họ học tập” và “Đơn vị học tập”. 


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, nòng cốt là Hội Khuyến học các cấp tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Coi đây là trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, trước hết là người đứng đầu. 

 

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị cần tiếp tục củng cố, phát triển Hội Khuyến học ở cộng đồng dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, đơn vị vũ trang, để Hội thực sự trở thành nòng cốt liên kết các lực lượng xã hội đẩy mạnh phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài; xây dựng cơ chế, chính sách của địa phương về xây dựng xã hội học tập, tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích, tôn vinh các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho giáo dục, đào tạo; xây dựng xã hội học tập theo tinh thần xã hội hóa giáo dục. 


Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 34 gia đình, dòng họ, tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. 


Hội Khuyến học tỉnh tặng Giấy khen cho 40 tập thể và 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án; Khen thưởng thủ khoa Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và trao học bổng “Tân Trào tiếp sức đến trường” cho 50 sinh viên trên địa bàn tỉnh vượt khó tiêu biểu đỗ đại học năm 2020. 
Tại hội nghị, Hội Khuyến học tỉnh đã phát động ủng hộ Quỹ Khuyến học tỉnh Tuyên Quang, kêu gọi sự chung tay góp sức của cộng đồng đối với sự nghiệp khuyến học, khuyến tài của tỉnh./.

 

Thái Văn – Lưu Khiêm