Banner

(TTV) Hội nghị Báo cáo kết quả Đại hội và phát động thi đua yêu nước

Sáng ngày 17/10, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức Hội nghị Báo cáo kết quả Đại hội và phát động thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025).

Dự hội nghị có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo sở, ban, ngành của tỉnh. 

 

 

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, Đại hội đã bầu ra BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII. Các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí thông qua Báo cáo chính trị và Nghị quyết Đại hội với 3 khâu đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 15 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025. Nghị quyết được thông qua tại Đại hội được xây dựng bằng ý chí, nguyện vọng và quyết tâm của toàn Đảng bộ, thực hiện mục tiêu đưa tỉnh Tuyên Quang phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc. 

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chứng kiến Lễ ký kết thi đua.

 

Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh, các tổ chức thành viên đã phát động thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 với các nội dung trọng tâm: Kịp thời quán triệt, học tập nghị quyết, xây dựng chương trình hành động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nêu cao trách nhiệm, vai trò của cán bộ mặt trận và các tổ chức thành viên. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kịp thời khen thưởng biểu dương những nhân tố điển hình để tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. 

 

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức thành viên của MTTQ tỉnh, MTTQ các huyện, thành phố đã ký giao ước thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025). 

 

Trà Mi – Lý Dũng