Banner

(TTV) Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII

Sáng ngày 14/10, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

https://www.youtube.com/watch?v=l6FSWguX_H8

 

Dự Đại hội về phía lãnh đạo Trung ương có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Đào Việt Trung, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Trí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công thương; Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Thị Thanh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương,  Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội; Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Đắc Vinh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Triệu Tài Vinh, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Điểu KRÉ, Phó Trưởng Ban Dân vận  Trung ương; Nguyễn Sáng Vang, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang; Các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các đoàn thể chính trị xã hội, cơ quan Trung ương, Quân khu 2.

 

Về phía lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang khóa XVI; Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, Chủ tịch UBND tỉnh; Các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Cán bộ tiền khởi nghĩa, Mẹ Việt Nam Anh hùng và 345 đại biểu đại diện cho trên 56.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tham dự Đại hội.

 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 có chủ đề: “Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và sức mạnh đoàn kết các dân tộc; tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, đưa tỉnh Tuyên Quang phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc”.

 

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang đã phát biểu khai mạc đại hội.

 

Đại hội cũng đã nghe và biểu quyết thông qua báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII.

 

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Chẩu Văn Lâm Bí thư Tỉnh ủy đã trình bày dự thảo Báo cáo chính trị do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI chuẩn bị trình Đại hội. 

 

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

 

Báo cáo khẳng định: Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự quản lý, điều hành chủ động, linh hoạt của chính quyền các cấp cùng với sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận, nỗ lực phấn đấu của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tỉnh Tuyên Quang đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra, có nhiều chỉ tiêu vượt mục tiêu ở mức cao.

 

Kinh tế của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân đạt 6,45%/năm. Các lĩnh vực thu hút đầu tư, đối ngoại, hợp tác đầu tư được tăng cường. Hệ thống thương mại, dịch vụ được mở rộng. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên. Quốc phòng được củng cố, tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc được phát huy; vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được tăng cường. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cấp bách về xây dựng Đảng, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thực hiện các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu với quyết tâm chính trị cao, đạt nhiều kết quả tích cực.

 

Chú trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được tăng cường. Phương thức lãnh đạo của Đảng tiếp tục được đổi mới.

 

Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020

 

-    Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 6,45%/năm.


-    Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 14.300 tỷ đồng.


-    Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân 4,3%/năm.


-    Tỷ lệ che phủ rừng trên 65%. Cấp chứng chỉ quản lý rừng FSC trên 27.700 ha.


-    Giá trị xuất khẩu hàng hóa trên 135 triệu USD.


-    Thu ngân sách nhà nước trên 2.300 tỷ đồng.


-    Thu hút 1,9 triệu lượt khách du lịch.


-    Kiên cố hóa trên 1.000 km kênh mương.


-    Bê tông hóa 633 km đường giao thông nội đồng. 


-    Xây dựng 934 nhà văn hóa xã, thôn, tổ dân phố.


-    Gần 38% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. 


-    Tạo việc làm cho trên 114.000 lao động.


-    Tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 3%/năm.

 

Tỉnh Tuyên Quang xác định tiếp tục tập trung thực hiện các khâu đột phá, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng -an ninh; thực hiện tốt công tác tư pháp, thanh tra; xây dựng chính quyền, đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. 

 

Trong phiên khai mạc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII đã nghe đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khoá XVI, trình bày Báo cáo Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy khoá XVI, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

 

Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII. Ảnh TQĐT

 

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 là một sự kiện chính trị trọng đại, ngày hội lớn của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang. Trong 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết, thống nhất, sáng tạo; nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ, trong đó nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch, Tuyên Quang cơ bản trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc.


Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng cũng đề nghị Đại hội cần thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá, phân tích, làm rõ hơn những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời nhấn mạnh một số nội dung để đại hội thảo luận, xem xét.

 

Đại biểu biểu quyết thông qua cơ cấu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII.

 

Thảo luận tại đại hội, các đại biểu đã tập trung vào các nội dung: Chủ đề của Đại hội; nhận định, đánh giá thành tựu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 nêu trong Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI; phân tích những hạn chế, yếu kém; nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém và tính sát thực đúng đắn của các bài học kinh nghiệm.

 

Về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025, các đại biểu cũng tập trung thảo luận làm rõ các giải pháp các ngành, lĩnh vực chủ yếu, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá để thực hiện thắng lợi các mục tiêu chủ yếu. 

 

 

Bên cạnh đó một số ý kiến cũng thảo luận tham gia sửa đổi, bổ sung hoặc làm rõ thêm các nội dung của các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.   

 

Cũng trong ngày làm việc hôm nay, các đại biểu đã sáng suốt lựa chọn và bầu 48 đồng chí vào BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

 

Nội dung tiếp theo của Đại hội, Trang Thông tin điện tử Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng chuyển đến quý vị và các bạn trong các bản tin sau. 

 

Nhóm PV Thời sự