Banner

(TTV) Lấy ý kiến góp ý xây dựng Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

Sáng ngày 11/9, đồng chí Ma Thị Thúy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang chủ trì Hội nghị lấy ý kiến góp ý xây dựng Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); gặp gỡ, tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. 
Đồng chí Ma Thị Thúy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu
Quốc hội tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại hội nghị.

 

Luật Bảo vệ môi trường hiện hành đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 7, thay thế Luật Bảo vệ môi trường 2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015. Sau 5 năm thực hiện, Luật đã góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng. Theo đó, phương thức quản lý, giải quyết các vấn đề về môi trường đã có sự thay đổi từ bị động sang chủ động phòng ngừa, kiểm soát các dự án có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường, góp phần tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững. Tuy nhiên, Luật cũng bộc lộ những hạn chế, bất cập, chưa điều chỉnh kịp thời và những thách thức mới đặt ra đối với công tác bảo vệ môi trường. Vì vậy, việc sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường là rất cần thiết. 

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý vào một số nội dung như: Điều chỉnh nội dung của Luật Bảo vệ môi trường liên quan đến luật chuyên ngành khác tránh sự chồng chéo; Phân cấp lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; Thiết chế cơ chế tài chính khuyến khích việc thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật; Ban hành các quy chuẩn về môi trường; Quy định chặt chẽ các điều khoản về an ninh nguồn nước... Qua đó, nhằm tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

 

Đồng chí Ma Thị Thúy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu đối với các dự thảo luật. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp để gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tham gia đóng góp ý kiến tại kỳ họp tới./.

 

Minh Khuyên – Đỗ Dương