Banner

(TTV) Họp Ban Chỉ đạo Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Chiều ngày 11/9, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi họp Ban Chỉ đạo Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 về kế hoạch triển khai lập quy hoạch tỉnh Tuyên Quang. 

Tham dự cuộc họp có các đồng chí Lê Thị Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang; Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Huyện ủy Yên Sơn; Các thành viên Ban Chỉ đạo Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang, chuyên viên Văn phòng Chính phủ, đại diện đơn vị tư vấn quy hoạch.

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu kết luận cuộc họp.

 

Ngày 12/3/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 373 phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, yêu cầu việc lập quy hoạch đảm bảo phù hợp thống nhất, đồng bộ với mục tiêu định hướng phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Đánh giá đúng thực trạng, dự báo xu hướng để khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Xây dựng Tuyên Quang phát triển nhanh và bền vững trên cả 3 trụ cột: Kinh tế, xã hội và môi trường. Mục tiêu tổng quát  phấn đấu đến năm 2030 Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá và bền vững của vùng trung du và miền núi phía Bắc.

 

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tham gia ý kiến vào kế hoạch triển khai lập quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các bước triển khai thực hiện công tác lập quy hoạch,  nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị và thời gian hoàn thành các nội dung trong quy hoạch.

 

Đơn vị tư vấn cũng trình bày định hướng chung trong việc lập quy hoạch của tỉnh, đảm bảo quy hoạch có tính khả thi, theo hướng phát triển hiện đại và bền vững, xây dựng được những vùng kinh tế động lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

 

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Xây dựng quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là nhiệm vụ rất quan trọng. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, hoàn thiện kế hoạch triển khai lập quy hoạch. Đơn vị tư vấn phối hợp các đơn vị, địa phương để xây dựng đề cương nhiệm vụ quy hoạch cụ thể đến từng ngành, từng đơn vị, trên cơ sở đánh giá chính xác thực trạng để phân tích, dự báo, xác định phương án phát triển đặc thù của Tuyên Quang. Đảm bảo mục tiêu đến năm 2030 Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá và bền vững của vùng trung du và miền núi phía Bắc. Các đơn vị, địa phương phải nâng cao trách nhiệm, chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ hoàn thành quy hoạch trước tháng 8/2021./.

 

An Thu – Lưu Khiêm