Banner

(TTV) Hội thảo cuốn Truyền thống Ban Dân vận Tỉnh ủy (giai đoạn 1977 - 2020)

Ngày 30/7, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo cuốn Truyền thống Ban Dân vận Tỉnh ủy (giai đoạn 1977 - 2020). Dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị, xã hội; Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, nguyên lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy qua các thời kỳ. 
Các đại biểu dự hội thảo.

 

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, 43 năm Ngày thành lập Ban Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang, Ban Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang biên soạn cuốn Truyền thống Ban Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang (giai đoạn 1977-2020) nhằm khái quát quá trình hình thành và phát triển của Ban Dân vận Tỉnh ủy qua các thời kỳ. Qua đó khơi dậy niềm tự hào về truyền thống của Ban Dân vận Tỉnh ủy và công tác dân vận của tỉnh.


Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến vào các nội dung như: Những sự kiện quan trọng của hệ thống ngành dân vận của Đảng, Ban Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang qua các thời kỳ; Giai đoạn biên soạn cuốn sách; Công tác tổ chức và tên gọi của Ban Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang qua các thời kỳ; Những đóng góp trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Đảng về công tác vận động quần chúng; Kết cấu, bố cục của cuốn sách. 


Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Hưng Vượng khẳng định: Việc biên soạn cuốn Truyền thống Ban Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang (giai đoạn 1977-2020) có ý nghĩa quan trọng đối với cán bộ, công chức Ban Dân vận Tỉnh ủy và hệ thống dân vận trong tỉnh đúng vào dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng qua đó góp phần giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên về công tác dân vận của Đảng, từ đó tiếp tục thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

 

 Lý Vinh – Quang Thành