Banner

(TTV) Thẩm tra dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh khóa XVIII

Ngày 25/6, các Ban HĐND tỉnh, tổ chức họp thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII. Dự họp có các đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Triệu Kim Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

 

Tại cuộc họp Ban Pháp chế thẩm tra các dự thảo nghị quyết về: Bãi bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành; Sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc huyện Sơn Dương, Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang; Thông qua đề án phân loại đô thị và đề nghị công nhận thành phố Tuyên Quang là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Tuyên Quang. 


Ban Dân tộc thẩm tra dự thảo nghị quyết về: Quy định mức hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;


 Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra 2 dự thảo Nghị quyết về: Chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 


Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết, nội dung các dự thảo Nghị quyết. Về dự thảo Nghị quyết sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc huyện Sơn Dương, Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang, đề nghị Sở Nội vụ phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố rà soát các thôn, tổ dân phố, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, đảm bảo việc sáp nhập, đổi tên các thôn, tổ tránh gây xáo trộn, nhận được sự đồng thuận của người dân. Các đại biểu tập trung phân tích, thảo luận về nội dung dự thảo Nghị quyết về việc thông qua đề án phân loại đô thị và đề nghị công nhận thành phố Tuyên Quang là đô thị loại II trực thuộc tỉnh.


Thành viên các Ban HĐND tỉnh đề nghị đại diện lãnh đạo các sở, ngành giải trình, làm rõ các vấn đề liên quan đến giải pháp thực hiện, tránh sự chồng chéo trong ban hành và thực hiện các chính sách hỗ trợ của nhà nước, của địa phương. Đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, tổng hợp, tiếp tục chỉnh sửa, tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thiện dự thảo các nghị quyết đảm bảo chặt chẽ về nội dung, phù hợp với thực tiễn, thống nhất về số liệu cũng  như thể thức văn bản để trình tại kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh theo luật định./.

 

Thái Văn – Đỗ Hải